Din punct de vedere social, noțiunea de Mișcare poate fi asociată progresului sau evoluției, fie individual, fie la nivel de societate. Istoria umanității reprezintă acțiune, mișcare. Această noțiune a reprezentat cu siguranță unul din factorii considerați a fi declanșatori de progres, de evoluție.   În societatea modernă capitalistă,  această noțiune a căpătat noi înțelesuri, raportate la mersul lumii: bani,  libertate, timp liber, și mai nou Sănătate.
             Sedentarismul reprezintă o noțiune  nouă, cu conotații negative,  asociată de regulă societăților cu un grad mai ridicat de dezvoltare economică și/sau socială. Aglomerările urbane, specifice capitalismului, au adus, pe lângă efectele pozitive de necontestat (un grad ridicat de comfort, sigurață, etc.) și o serie de efecte perverse, nocive pentru individ. Lipsa miscării fizice, prin implicațiile profund negative pe care le are asupra stării de bine a individului, dedublată de o alimentație gen fast-food, reprezintă un factor problematic, un flagel care tinde să cuprindă toate societățile umane considerate dezvoltate. O multitudine de  instituții din diferite ramuri sociale (organisme medicale, asociații și ramuri sportive, etc. )  printre care O.M.S. (Organizația Mondială a Sănătății) promovează, prin politicile lor, atât un stil de viață activ,  bazat pe mișcare fizică într-un anumit cadru bine organizat, cât și o nutriție echilibrată.  Aceste măsuri active reprezintă răspunsul social la nevoia de mișcare a individului.
           Implicațiile negative ale sedentarismului asupra organismului uman sunt cunoscute destul de superficial sau înțelese greșit  de către o mare parte din indivizii cu un anumit grad de educație. Nivelul de conștientizare implică informare corectă și acțiune.
          Mișcare = durere. Această percepție am observat-o de-alungul timpului la mai multe persoane care au dorit schimbări din punct de vedere fizic în viața lor. Acest lucru vine din lipsa de informație, dezinteres, mentalitate. După părerea mea, mișcarea fizică adaptată unui scop, și ținând seama de o multitudine de particularități generale și individuale, reprezintă o adevărată binecuvântare cu implicații pozitive atât de profunde încât ,, munca depusă ,, și timpul necesar acestei activități par insignifiante pe langă beneficiile obținute.
          Organismul uman este o mașinărie extrem de complexă, și pentru a funcționa la capacitate cât mai ridicată acesta are nevoie de mișcare fizică regulată.  Această nevoie primară vine pe cursul evoluției umane, iar dacă astăzi suntem ceea ce suntem, cu bune și rele, acest lucru se datorează în proporții destul de mari și posibilității si nevoii de mișcare fizică constantă. Societatea umană actuală a rafinat, în virtutea evoluției, atât de mult aceste practici, încât mișcarea fizică capătă noi valențe, aceasta transformându-se în  ritualuri moderne dedicate sănătății vieții, succesului și prosperității personale.
          Gradul de conștientizare a nevoii de mișcare fizică  ține de un anumit grad de educație, cultură și nu în ultimul rând de un oarecare standard de viață. În linii mari, societatea dictează etaloanele sociale, iar în acest context, imaginea fizică a individului reprezintă o carte de vizită deschisă. Cine înțelege această simplă realitate, și acționează în consecință, poate avea un start mai bun în societate, în atingerea scopurilor personale.